Jurga Gužauskienė
Apie Mane

Apie Mane

Esu psichologė psichoterapeutė, psichoanalizės kandidatė.

Dirbu su suaugusiais žmonėmis individualiai.

Individuali psichodinaminė psichoterapija

Tai „atskleidžiamoji psichoterapija”, kuri ne tik padeda įsisąmoninti netinkamus reagavimo į gyvenimo sunkumus modelius, bet ir atskleidžia jų priežastis. Taip pat ji padeda atsikratyti tų sunkių jausmų ir būsenų, kurios sąlygoja ligų simptomus. Tinka esant nerimo sutrikimams, depresijai, tarpasmeninių santykių problemoms, psichosomatiniams, seksualiniams sutrikimams. Trunka iki kelerių metų, lankomasi ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę. Sesija trunka 45 min. 

Psichoanalizė

Tai visų pirma savęs pažinimo metodas, būdas išlaisvinti savo kūrybiškumą. Kartu, įsisąmoninat savo patyrimą, perdirbant praeities traumas, vaikystės prisiminimus, ateina ir išsilaisvinimas nuo simptomų, pasitraukia liguisti reagavimo būdai, baimės, nerimas, fobijos. Tinka ir žmonėms, kurie kreipiasi ne tik dėl simptomų, bet ir dėl neaiškios dvasinės kančios ar tiesiog nori geriau pažinti save. Psichoanalizė trunka kelerius metus, lankomasi yra 4–5 kartus per savaitę. Kalbama gulint ant kušetės. Sesija trunka 45min. 

Išsilavinimas

2000 – 2006 m. – Lietuvos Edukologijos Universitetas ir Mykolo Riomerio Universitetas, psichologijos specialybės, apginti bakalauro ir magistro darbai:

BsC: „Emocinių problemų atspindys vaikų piešiniuose“. Darbo vadovė Prof. Dr. Dalia Nasvytienė.

MsC: „Agresyvaus elgesio ir emocinių problemų sąsajos paauglystėje“. Darbo vadovė Prof. Dr. R. Žukauskienė.

Kvalifikacijos kėlimas

2008 – 2014 m. Individualios psichodinaminės psichoterapijos podiplominės studijos, kurias organizuoja ir vykdo VU  Medicinos fakultetas. Programa yra patvirtinta  VU Medicinos fakulteto Taryboje ir Lietuvos psichoterapijos draugijoje. Programos absolventų pažymėjimai pripažįstami LR SAM.

Individuali psichodinaminės psichoterapijos programa atitinka EAP (Europos psichoterapijos asociacijos) keliamus reikalavimus

2010 -2017 m. dalyvavimas buvusio Nyderlandų Psichoterapijos draugijos bei Nyderlandų psichoanalitinės psichoterapijos draugijos prezidento, TPA psichoanalizės supervizorius bei mokančiojo analitiko, taip pat praktikuojančio privačiai; Nyderlandų psichoanalizės instituto  valdybos pirmininko bei dabartinio dviejų Amsterdamo universitetų psichoterapijos mokymo programų vadovo organizuojamame paskaitų cikle.

2024 m. TPA (Tarptautinės Psichoanalizės Asociacijos) kandidatė.

http://psichoanalitikai.lt/

http://www.ipa.world/

Pažymėjimas

Vilniaus Universitetas Medicinos fakultetas, Psichiatrijos katedra NS Nr.024757.

Profesinė patirtis

2007 – 2008 m. – Valgymo sutrikimų skyrius, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras.

2010 m.  – iki dabar – privati praktika.

Profesinės draugijos

Lietuvos psichoanalizės draugija. Vadovaujuosi Lietuvos psichoanalizės draugijos etikos kodeksu.

Vilniaus psichoanalitikų draugija.